Nos Banh Mi

Bánh mì xá xíu

Prix: €8.50

Bánh mì gà

Prix: €8.50

Bánh mì chay

Prix: €8.50

Bánh mì bò

Prix: €8.50